Stavební Regatta 2012 - startující společnosti na firemním závodě. 

Partneři:Přihlášené společnosti